First Rose
van Omme Home Omhoog/Up ThreeWorlds First Rose Train of Dreams Sifter Madonna Fire Fly The Gatekeeper Isabella Dragon Message Our Lady Merlijn & Arthur Watergarden Dali - disintegration of persistence of memory Enchantment of Winter Royal Holiday Veldbloemen/Fieldflowers Circle of Fire Les Confitures Orchideeen/Orchids Amarilles Wildlife art Baby Leeuwtles/Baby lions Arabische vrouw/Arabic women Rozen werkstukjes/Roses

 

Astrid's borduursite

The First Rose

Oorspronkelijke kunstenaar
James C. Christensen

Stof voor 'The First Rose' gevonden op een beurs in Rotterdam. Tis lastig om het op de foto te krijgen omdat het sterk afhangt van de hoek waaronder je ernaar kijkt. De stof is licht grijs met een vleug van groen erdoor. Moet mooi kleuren bij de vele groene tinten in 'The First Rose'

I found fabric for The First Rose on an exhibition in Rotterdam. It's difficult to catch the right color on a picture because it depends on the camera angle and surrounding light. The fabric is light gray with some greenish reflection. Together with the many green colors in The First Rose it must be beautiful.

Astrid's borduur pagina - The First Rose 

-Linnen stof van Belfast

voor 'The First Rose'-

Astrid's borduur pagina - The First Rose

Eindelijk een pagina klaar. Het gaat zo langzaam op het frame. Maar met deze stof is het wel mooier. Februari is nog niet voorbij dus ik ga aan de tweede pagina beginnen. Het craquelé effect van de jurk is wel goed te zien. ik ben dan ook met 16 verschillende kleuren groen bezig. Je wordt er helemaal draaierig van als je er naar kijkt.

Finally a page done. It's so slow on the frame. But with this fabric, it is beautiful. February is not over yet so I'm going to start the second page. The crackle effect of the dress is good to see. I am working with 16 different shades of green. You become totally spinning from when you look at it.

firstrose3.jpg (190441 bytes)
rosehand.jpg (127870 bytes)

In juni ga ik er weer met The Rose verder. Dan komt de voorkant van de jurk tevoorschijn. Het is overmorgen Koninginnendag. En op 1 Mei ga ik verder met de Medusa. Het ligt aan het weer, hoeveel ik er van doe in Mei.

 

firstrose5.jpg (81651 bytes)

The day after tomorrow is Queensday. And on May 1st I'll continue with the Medusa. Depending the weather, of how many I will do in May.

Wat een maand. Mooi weer, veel buiten geweest, Sanne ziek, en ten laatste vakantie. Dus nu maar een update van de First Rose. Het werd tijd ook. Ik vind de hand er wel mooi uitzien. Het toont wel aan dat het een hoog werk wordt. Het is wel lastig om uit te puzzelen welke kleur je van de achtergrond niet moet borduren. Ik had natuurlijk toen ik hem kocht wel zonder achtergrond kunnen bestellen. Maar dat was ik vergeten. Omdat ik nu vakantie heb, en het volgende week al 1 Juli is, zal er nog wel een vinger af zijn, maar meer niet denk ik.

What a month. Nice weather, lots been outside, Sanne sick, and at last Holidays. So now only an update of the First Rose. About time too. I think the hand is very beautiful looking. It shows that it is a high work. It is difficult to figure out which color as the background you should not stitch. Of course I could have bought it without any background. But I forgot. Since I have Vacation now, and next week it is July 1st, there will probably a finger being done, but that's all I think.

Het heeft even geduurd maar hier dan eindelijk een update. Ik ben in de ban van de First Rose en ik heb deze maand niet omgeschakeld met de Medusa. Ik wilde eerst verder met haar hoofd, dat heb ik maar niet gedaan. Toch maar eerst de jurk afmaken. Anders is het allermooiste van het project al gedaan en dan moet ik nog al het groen van de jurk doen. Ik heb ook van Christensen Isabella gemaakt. Ze komen naast elkaar te hangen aan de muur.

It took a while but finally an update. I am fascinated by the First Rose and I have not changed this month to the Medusa. First I wanted to go to her head, but I decided to do her dress because, Otherwise, the best part of the project is already done and still to do all the green of here dress at the end. I also made from Christensen Isabella.  I will hang them together on the wall.

IMG_4184_First-Rose.jpg (201976 bytes)
21 Aug 2011

Het grootste gedeelte groen heb ik nu wel gehad. Nog 1 pagina omhoog met een stuk mouw. En dan nog wel de elleboog. Dan kan ik aan het mooiste gedeelte beginnen. Haar gezicht en haar haar. Ik denk dat ik haar eerst maar afmaak. Alhoewel ik de Medusa ook mooi vind. Maar ik kijk er naar uit om deze met Kerst toch wel af te hebben. Ik ben dan wel niet mijn vader die er bijna gewoon twee per jaar maakt. Hij denkt niet een project vooruit maar wel twee.

The most green I've had now. One page up with a piece of sleeve. And still the elbow. Then I begin with the best part. Here face and here hair. I think I finish here first. Although I like the Medusa too. But I'm looking forward to finish her this Christmas. I maybe not just like my father, he makes almost two a year. He does not think one project in advance but two.

Zo, na alle vermoeidheden van de vakantie , ben ik weer begonnen met borduren. Foto's van de vakantie zijn afgedrukt. (700) en die moet ik nog sorteren. Een heel karwei, maar ik doe er iedere keer wat, dan komt het helemaal goed.
Ik ben nu begonnen aan het leukste deel van The Rose. Haar nek en gezicht.
Ik ben vanmorgen nog wel in de tuin bezig geweest. Wat een chaos was het daar. Na de regen en de stormen. Het gras was veel te lang. En veel bloemen afgebroken. Het is weer een beetje netjes.

So, after all the fatigues of the Holiday, I started stitching again. Photos of the holiday printed (700) and I still have to sort them. A big job, but I do every time a little bit.
I have now begun at the fun part of The Rose. Her neck and face.
This morning I spent some time in the garden. What a mess it was there. After the rain and the storms. The grass was too long. And many flowers aborted. It's a little bit beter now.

firstrose10.jpg (73581 bytes)

10 Sep 2011

firstrose11.jpg (49894 bytes)

29 Sep 2011

 

De onderste helft van het gezicht is klaar. Nu ga ik beginnen met de rest van de neus, en ik denk dat de ogen ook tevoorschijn komen. Nu ik zo de foto bekijk denk ik dat ik de bruine kruisjes in haar nek nog weghaal. In het origineel is het natuurlijk de overgang naar de achtergrond. Maar nu staat het niet. Ook enkele steekjes bij haar neus ga ik weghalen. Maar dat doe ik pas als ze klaar is dan heb je goed overzicht.

The lower half of the face is finished. Now I begin at the rest of the nose, and I think that the eyes also appear. Now I see the picture, I think I'm take away the brown crosses in her neck. In the original, of course, is the transition to the background. But now it is not beautiful. Some stitches under her nose I take away too. But I do so only when she is done, when I have a good overview.

Ik heb de helft van het gezicht klaar. Het is wel een spectaculair gezicht. De foto is een beetje van onderaf genomen, zo het lijkt wat uit proporties. Ik ben tevreden over het gezicht. Ik hoop haar in november klaar te hebben zodat ik weer aan de kerstsok verder kan.
Het is hier heerlijk herfstweer. De bladeren verkleuren mooi. En de stormen bulderen rond het huis. Heerlijk borduurweer dus.

I finished half of the face. It is a spectacular sight. The photo was taken a bit from the bottom, so it seems a little out of proportion. I am satisfied with the face. I hope to have it ready in November so I can go back to the Christmas stocking.
It is wonderful autumn weather. The leaves change color nicely. And storms roar around the house. Lovely stitching weather.

18 okt 2011

firstrose13.jpg (89347 bytes)

5 nov 2011

Eindelijk dan de bovenkant van haar hoofd bereikt. Nu nog de achterkant, met het haarlint. Wat steken die ik onderaan teveel heb gemaakt, weghalen. En dan zal het toch dit jaar klaar zijn. Ik kijk er wel naar uit om iets anders te doen.

At last the top of her head reached. Now back with the hair ribbon. Take away some stitches that I've made too much at the bottom. And still it will be be ready this year. I look forward to do something else.

First Rose is klaar. Ik ben in Februari aan haar begonnen. Ik heb in het begin haar nog gerouleerd met de Medusa. Nu ga ik haar naast Isabella hangen. Ik denk dat ze een mooi span zijn samen. Nu het toch bijna december is ga ik eerst maar eens de kerstsok afmaken. Dan pas aan een nieuwe beginnen. Het word er een van Escher voor mijn oudste zoon. Voor mijn jongste zoon, heb ik ook wat in gedachten. Nu maar niet op de zaken vooruit lopen. Eerst genieten van de Rose.

First Rose is ready. I started in February with her​​. I have her first rotated with the Medusa. Now I hang it next to Isabella. I think they are a good pair together. Now it's almost December, I first have to finish the Christmas stocking. Only then a new start. It become one of Escher for my oldest son. For my youngest son, I have some in mind to. Let's not getting to far ahead. First enjoy the Rose.

firstrose14.jpg (63734 bytes)

firstrose15.jpg (62948 bytes)

Astrid's borduurpagina - First rose framed

24 dec 2012

Eindelijk, ze is thuis. De lijsten fabriek, leverde mijn eerst uitgezochte lijst niet meer en dus moest ik een nieuwe uitzoeken. Dit alles heeft zes weken geduurd. Maar nu hangt ze dan eindelijk aan de muur. Net voor Kerstmis.
Ik ben intussen met Three Worlds bezig van MC. Escher. Ook leuk om te doen. Heel wat anders. En ook weer op 18 ct. aida. Want met the First Rose was het erg oppassen om niet mis te tellen. Het linnen werkt toch heel anders. Maar het is gelukt.
Iedereen hele fijne dagen gewenst en een mooi 2012.

Finally, she's home. The frame factory, has stopped with the production of my first selected frame. So I had to pick a new one. This had lasted for six weeks. But now she is finally on the wall. Just before Christmas.
I am now working on the Three Worlds of MC.Escher. Also fun to do. Quite different. And again on 18 ct. aida. For the First Rose i had to be very careful not to miss count. Working with  linnen is very different. But it was successful.
All a very nice Christmas and a beautiful 2012.

van Omme Home

Voor site info: ger@vanomme.com
Voor borduurinfo: astrid@vanomme.com